Generalforsamling og Buffet

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling ved Mænds Mødesteder Stevns.

Inden generalforsamlingen inviterer vi til fællesspisning og hygge for de der interesseret.
Menuen er køkkenholdets lækre buffet.
Tilmelding til spisning er nødvendig og gøres ved at udfylde kontaktformularen herunder.
Prisen for spisning er kr. 50,00 som afregnes med køkkenet på dagen.

Sidste frist for tilmelding til spisning er desværre overskredet. Kontakt evt. madholdets tovholder.

.

Ordinær generalforsamling ved

Mænds Mødesteder Stevns,

Mandag den 24 februar 2020 kl. 15:00 i foreningshuset, Blommevej 3, 4671 Strøby

Vi beklager at der desværre er sket en fodfejl og at generalforsamlingen derfor afholdes i februar i stedet for, som vanligt, i marts måned. (6 dage for tidligt).

Dagsorden til Generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent.

3. Valg af stemmetællere.

4. Behandling af bestyrelsens forslag om vedtægtsændring (se bilag 1).

5. Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år.

6. Bilagskontrolleret regnskab fremlægges til godkendelse.

7. Forslag til budget for indeværende år.

8. Fastsættelse af kontingent for næste år.

9. Indkommende forslag (Bilag 11).

10. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter.
. a. Valg af bestyrelsesmedlem, (Henrik Rasmussen, genopstiller).
.     b. Valg af bestyrelsesmedlem, (Lars Hansen, genopstiller ikke).
. c. Valg af bestyrelses suppleant, (Svend Åge Marboe, genopstiller).
. d. Valg af bestyrelses suppleant, (Ole Sørensen, genopstiller ikke).


11. Valg af bilagskontrollanter og bilagskontrollantsuppleant.
.     a. Bilagskontrollant, (Carsten Smith, genopstiller ikke).
.     b. bilagskontrollantsuppleant, (Jørgen Thomsen, genopstiller).

12. Eventuelt, (her kan der ikke træffes bindende beslutninger).

Indkommende forslag til generalforsamlingen skal være med navns nævnelse og forslag skal være bestyrelsen i hænde senest mandag den 17. februar 2020 klokken 08:00.

Det er ikke længere muligt at sende indkommende forslag til generalforsamlingen.

Indkommende forslag lægges til gennemsyn nederst i dette indlæg når tidsfristen for forslag til generalforsamlingen jfr. ovenstående er udløbet.

Ligeledes vil regnskaber, vedtægter mv. være at finde nederst i dette indlæg som bilag.
De der ønsker bilag og noter i papirform må selv skrive dem ud og medbringe dem på generalforsamlingen.

For at være stemmeberettiget på generalforsamlingen skal du have betalt dit kontingent til foreningen inden generalforsamlingen.

Der er indkaldt til generalforsamlingen i Stevnsbladet i uge 5, 29/1-2020, på side 23.

Generalforsamlingen er afsluttet og indlæg med referat fra generalforsamlingen kommer senere.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

Generalforsamling 5. marts kl. 15.00

Stevnsbladet

Buffet fra kl. 13.00 – Skal du med så skal du tilmelde dig herunder:

Sundhedsdag på Blommevej 13. Juni

Onsdag d. 13. Juni var alle tropper samlet plus en masse nye ansigter. Adskillige talte efter og vi var mellem 75 og 85 mennesker.

Maden var sponsoreret af Stevns Kommune, som ligeledes havde sørget for at sygeplejersker, diætist, fysioterapeut og fodterapeut var på plads for at servicere os. Jack var på plads med sine droner og grillen med pølser stod Henning for.

Toilettet var færdigt takket være Henning, Lars, Ove og Svend Aage, og handicaprampen er også på plads, stor tak til Reinar.

Alle havde en herlig dag, se videoen:

og billederne:


Sven-Bjørn tester håndkræfterne


Og det nye toilet,

Kom og vær med tirsdag 15. maj kl. 10 til ca.13.30

Vi får besøg af Region Sjælland med Helbredsprofilen der vil lave en lille film med interview af jer. Filmen skal vises som opstart på Sundhedsugen der er national i uge 24. Desuden vil den blive lagt på Region Sjælland hjemmeside, Forum for Mænds Sundhed og flere andre steder.

Det ville være stort, hvis vi kunne have gang i alle aktiviteter på Blommevej, såsom Petanque, Fiskemøde, Kortspil, EDB og værkstedet med en bænk og lidt trædrejning.

Der vil være gang i køkkenet, som vil anrette en let frokost til ca.kl. 13, for en pris der passer til det.

Herunder deres tekst i en mail:

Helbredsprofilen gerne lave en film om Mænds mødesteder med udgangspunktet i jeres mødested på Stevns.

Helbredsprofilen vil gerne i gang med at arbejde på et tema om mænds sundhed, og denne film vil være det første skridt inden for dette emne. Og sundhed skal forstås som både fysisk og mental sundhed.

 Filmens formål

  • At informere mænd i Danmark om eksistensen af Mænds mødesteder
  • At informere om, at tilbuddet findes overalt i Danmark
  • At informere om, hvad der foregår på mødestederne
  • At informere om, hvad deltagerne får ud af at deltage.

Desuden kommer der 2 personer fra Velux Fonden og ser på det nye tag, samt vores dejlige hus.

Alt sammen starter fra kl. 10.

Mange hilsner Per

Besøg med lagkager

Den 1. november kl. 13.00 kom Thor Grønbæk forbi og serverede 5 lagkager til kaffen. Omkring 20 mænd guffede lagkage i sig, samtidig med at snakken gik derudaf. Trædrejerne og kortspillerne stoppede deres aktivitet og det var en dejlig og hyggelig eftermiddag.

Mange tak til Thor for lagkager der var sat i System, samt at han deltog i den almindelige dialog.

Fint besøg fredag 1. september kl.11:30

Formanden er ringet op af Steen S. Hansen, Viceborgmester i Stevns.
Han spørger om det vil være muligt at åbne på en normal lukkedag på Blommevej.
På fredag den 1. september kommer Mette Frederiksen til Stevns og vil meget gerne se vores fantastiske sted. (hun har hørt om det)
Steen tager kage med til kaffen.

Mette Frederiksen                   Steen S. Hansen

Vi vil meget gerne have aktiviteter såsom petanque, kortspil og trædrejning, selvom vi normalt ikke har aktiviteter om fredagen.

Støt op og kom med

Årets generalforsamling

Onsdag 22 marts sluttede med en overdådig frokost, begået af Henning og hans trofaste madhold og så, selvfølgelig den årlige generalforsamling.

Frokosten kan ikke berømmes nok, der var alt hvad hjertet kunne begære. Det eneste der kunne indvendes mod denne fyrstelige buffet, som Arne rigtigt bemærkede, var at det totalt ødelagde appetitten. Ak ja.

Generalforsamlingen forløb planmæssigt, referatet kommer senere, blot skal det her nævnes at overtagelse af huset blev enstemmigt vedtaget. Så faldt det på plads.
Reinar Jensen og Morten Bek blev valgt ind i bestyrelsen som suppleanter, hvor de erstatter Bent Madsen og Erik Gersted.

Lækker mad til generalforsamlingen

I forbindelse med generalforsamlingen onsdag den 22. marts næste uge byder Henning og madholdet på ekstraordinær buffet, ganske som vi plejer.

Vi åbner for buffeten kl. 13:00 og det kommer til at koste 40 kr pr. næse, men så er der også dømt “all you can eat”. Vi ses.

Af hensyn til madholdet og planlægning af deres betræbelser bedes du tilmelde dig til mad her:  [contact-form-7 404 "Not Found"]

Generalforsamling i Strøby Husflidforening

Generalforsamlingen i Strøby Husflidforening torsdag aften forløb som planlagt. Advokat Finn Rasmussen fra Advokathuset Stevns styrede slagets gang og der blev underskrevet dokumenter i første fase af Strøby Husflidforenings afslutning og overdragelse af huset på Blommevej 3 til Mænds Mødesteder Stevns.

Tak til medlemmerne, som mødte op, tak til de, som afgav deres underskrift og en specielt stor tak til Per formand, som har lagt mange timers arbejde i processen.

Onsdag 30. november Sundhedspris i Regionshuset Sorø

Du er hermed inviteret til uddelingen af Region Sjællands sundhedspris i Regionshuset Sorø, Alléen 15, 4180 Sorø
Fruen/kæresten er også velkommen.
Vi kører fra Blommevej kl. 14:50, i fald du har brug for samkørsel.
Du tilmelder dig herunder senest den 27. november så arrangørerne ved hvor mange vi kommer.

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Internationalt besøg onsdag den 26. oktober

Vi havde fint besøg i onsdags: Mie Møller Nielsen fra Mænds Mødesteder Danmark, Helene Ahl og Joel Hedegaard fra Jönköping Universitet, Barry Golding fra Australien, som også besøgte os til åbningen i september 2015, David Helmers fra mensshed.org i Australien og John Evoy – Irsk projektleder for Men´s Shed international.

2016-10-26internationaltbesoeg

Her er et youtube video slideshow fra dagen:
Gæsterne cirkulerede og talte med mange af os. De fik et godt indtryk af mændene og stedet og besøget forløb til alles tilfredshed. Som en ekstra bonus havde madholdet stablet et overdådigt frokostarrangement på benene til os, en lækker buffet med alt hvad hjertet kunne begære. De fleste af os kunne dårligt rokke med ørerne, da vi var færdige med at spise. Tak til alle for et glimrende arrangement og specielt tak til madholdet for en glimrende frokost.

Her er en video fra dagen:

Rygestop kurset har været en rejse for alle os deltagere

Vi aftalte rygestop den 9. september med 11 mand, (vi var egentlig 12, men Ole var allerede stoppet)
10 har holdt rygestoppet til og med i går som var sidste kursusdag – dog mødes vi igen den 8/11 for opsamling. Det er da et fantastisk flot resultat.

2016-10-04-rygestopkursus3

Jeg har opfattet at rutiner og vaner er og har været den største udfordring for alle.

2016-10-04-rygestopkursus2

2016-10-04-rygestopkursus1

Thorkild Jørgensen om grunden til at holde op:
Ingen af børnene eller børnebørnene bryder sig om at komme og besøge os, undtagen hvis det er godt vejr, så vi kan være ude.
Derfor skulle vores hus være røgfrit til min fødselsdag den 16. september 2016.
Det var en stor sejr at se hvor glade de alle var til fødselsdagen, og ved at min hustru Lisbeth også var holdt op.
Så er det ikke så svært at fortsætte som ikke ryger.

I anledning af rygestop kurset har formand Per fundet den kunstneriske åre og begået et digt om at holde op med at ryge.

Ode til en gammel ven, cigaretten
Jeg har sagt farvel til en god ven
Min ven har altid været der for mig
Aldrig brok eller bøvl, dag og nat, altid parat
I lang tid har min ven været meget udskældt
Men vi har aldrig haft noget at udsætte på hinanden
Nu har vi sagt farvel efter 50 års venskab
Man træder sgu lidt forsigtigt,
er det nu rigtigt
det er ligesom at møde lykken
Man er ikke vant til den, og kan blive helt skræmt over den
hvor længe varer den
I går havde vi gæster, godt vejr, hygge,
god mad, vin, øl på havnen, kaffe og cognac
Min ven blev væk
Men den har fundet nye venner
der blev røget igennem omkring mig
Vi nikkede høfligt til hinanden og gik videre

Per B Jensen

Festlig dag med prisoverrækkelse

Fra os alle skal lyde et stort tak til SEAS NVE for den flotte donation, vi er meget beærede. Tak til Forum for Mænds Sundhed for de flotte blomster og altid solide støtte. Til sidst tak til alle, som mødte op og var med til at gøre den 29. september så festlig.

Artikel i Stevnsbladet

P4 eftermiddag interviw med Morten og Lykke Bek

Videosnas fra TVØst

SEAS NVE’s Hjemmeside i dag
SEAS NVE’s pressemeddelelse

Video af receptionen

Video af Prisoverrækkelsen

Slideshow fra dagen

My Tickets is currently in testing mode. No financial transactions will be processed.