Generalforsamling i Strøby Husflidsforening næste uge

Strøby Husflidsforening afholder generalforsamling 16. februar kl. 19.00 på Blommevej 3.

Kom og vær med til at støtte op om generalforsamlingen, som er et nødvendigt led i processen med at overtage huset på Blommevej 3 som vores eget.

Skriv en kommentar