Motionsholdet

Vi motionerer / går ture, hver onsdag  kl. 10:00 og turene annonceres ugen i forvejen på hjemmesiden og i indlægget fra motionsturen i indeværende uge.

Det forventes at turene varer ca. en til to timer. De der efterfølgende har aktiviteter på Blommevej kan derfor køre dertil efter turen.

Det er altid hyggeligt på motionsturene med masser af snak om løst og fast, og så ser og oplever vi jo altid en masse når vi er afsted. Der er også næsten altid indlagt en kaffepause undervejs.

Vi vil glæde os til at se dig og håber du vil deltage på turene i fremtiden.

Venlig hilsen

Henrik Rasmussen / Tovholder tlf:  3011 6600