Mænds Mødesteder Stevns, vores historie

I sommeren 2014 tager Forum for Mænds Sundhed initiativ til projektet Mænds Mødesteder. 3 pilotkommuner Stevns, Billund og Bornholm tager opgaven til sig som et sundhedsprojekt.
Stevns kommune kontakter gennem efteråret mulige foreninger og lokaler. I starten af 2015 inviterer kommunen til høringsmøder om der kunne være tilslutning blandt mænd for et sådant projekt.

Vallø Strands lokaler marts 2015
Blommevej september 2015

2016 er året hvor alle lægger mærke til os, TV, Radio og aviser.
vi fik også 3 fantastiske priser, som vi ikke kan søge om.

SEAS NVE Ildsjæl prisen
Region Sjællands Sundhedspris

2017 bliver endnu et fantastisk år med meget TV og besøg af mange. Vi får igen mange ansøgninger igennem, men det største er nok at ejendommen bliver endelig vores.

Tinglyst skøde
En af mange artikler i aviserne

I 2018 bliver huset virkeligt sat i stand, med nyt tag og nyt handicapvenligt toilet. Region Sjælland med Helbredsprofilen var et af mange besøg. Vi får ny nabo og nye skelpæle.

Her er første kvartal af 2019.

Drengene fra værkstedet

For dem der har interesse i hvad vi fik ud af vores ansøgninger, og hvor mange foredrag vi har holdt om aftenen, så læs her.