FORMÅL
Mænds Mødesteder er ikke-kommercielle samlingssteder, trivselsklubber, for mænd med et trygt og venligt miljø, hvor mænd kan arbejde med meningsfulde projekter i deres eget tempo i selskab med andre mænd.
Mødestederne anser alle mennesker som ligeværdige.
Mødestederne byder alle mænd, der ønsker at deltage, velkommen.
Mødesteder er alkohol og rusmiddelfri.
Mødestedernes lokaler er røgfri områder.

At Mænds Mødesteder Stevns holdes udgiftsneutrale, og på et økonomisk minimum for at have til huse det givne sted. Den højeste af prioritet er at mænd kan mødes på lige fod, uden at skal bekymre sig om økonomi.
Mødestedernes drift og bestemmelser er funderet på demokratiske processer.

Med henblik på målgruppen ønsker vi at Mænds Mødesteder Stevns opleves som et sted der er imødekommende, på en måde så ingen i nærmiljøet føler sig overset eller ikke-tilhørende mænd.

VISION OG PROFILERING
Overordnet ønsker vi

  • at der er en langsigtet strategi, fælles fodslag i og mellem besøgende mænd
  • at der er respekt for andres arbejde og ansvar, og at Mænds Mødesteder Stevns bliver kendt i hele Stevns kommune.

Mødestederne inviterer til, at hver mand kan realisere sine potentialer i fællesskabet.
Mødestedernes grundprincipper er uafhængige af alle politiske og religiøse holdninger.
Mødestederne skaber rum for/inviterer til, at mænd kan udveksle færdigheder, viden og livserfaring.

Vi ønsker at Mænds Mødesteder Stevns som et socialt mødested og kan blive fremtidens forsamlingshus, båret af frivillige mænd, og i hvert fald sådan at det opleves som meningsfuldt at være med.
Vi ønsker at de bærende kræfter af mænd, skal have endnu bedre kompetencer til at lære at inddrage andre mænd i mødedagene.

NETVÆRK OG PARTNERSKAB
Vi ønsker flere kontakter til private sponsorer, og flere samarbejder med kommunen og dens afdelinger, samt partnerskaber med foreninger og klubber. Vi ønsker at gøre det tydeligt for omgivelserne, hvilket værdigrundlag vi har.

UDVIKLING AF NYE INITIATIVER OG AKTIVITETER
Igangsætning af de nemmeste og billigste aktiviteter først, så mødestedet har liv.
Vi ønsker vi at antallet af mænd forøges, og at målgruppebeskrivelsen opfyldes.
Med henblik på aktiviteter og ydelser ønsker vi generelt at Mænds Mødesteder Stevns er et sted der kan give livsindhold og at sociale skel udviskes.