Forsigtig genåbning af MMS

​Kære alle.


Vær ve​​nlige at læse HELE dette indlæg så i ikke foregriber begivenhedernes gang.

Det er nu blevet besluttet at vi forsøger os med en forsigtig genåbning af foreningen fra mandag 20/4-2020.
Med en forsigtig genåbning mener vi at der bliver delvist åbnet op for de aktiviteter der normalt foregår i huset, efter en nærmere ordning og plan der er beskrevet længere nede i mailen.

Generelt for alle aktiviteter så må der maksimalt være 5 personer i huset ad gangen.

Hvis DU ikke er helt på toppen (hoster, har snue, har feber) eller på anden måde føler dig sløj eller skidt tilpas beder vi dig om at lade være med at deltage i foreningens aktiviteter.

Det samme gør sig gældende hvis du, eller en i din familie eller omgangskreds, på den ene eller anden måde befinder dig i en af sundhedsmyndighedernes risikogrupper.

Fordelingen af aktiviteter bliver i første omgang som beskrevet herunder.

Det bliver tovholderne for de enkelte aktiviteter i huset der står for at fordele det antal pladser der er på en aktivitet.

Det vil sige at hvis du F.EKS. , vil i værkstedet kontakter du Tovholder Kim Agertoug og aftaler med ham hvornår der er plads i værkstedet. (HUSK maksimalt 5 personer i huset ad gangen).

HUSK at du skal kontakte tovholderen for den aktivitet du ønsker at deltage i.

Den eneste afvigelse fra 5 personers reglen er motionsholdet da denne aktivitet foregår udenfor huset og i fri luft, hvor man kan holde god afstand til hinanden selv om man er mere end 5 personer. Motionsholdet annoncerer startsted og tidspunkt for næste tur på hjemmesiden under “”HUSK”” (øverst i højre side).

Fiskeholdet ved Tovholder (Bjarne Christiansen Tlf: 23 64 57 66), og kortholdet ved tovholder (Jørgen Villadsen Tlf: 40 83 69 66), har ikke ytret ønske om at der bliver sat en dag af til deres aktiviteter.
Skulle dette ændre sig vil det blive annonceret i et indlæg på hjemmesiden.
Hvis du ønsker at deltage i kortspil eller fiskeri bedes du derfor kontakte aktivitetens tovholder.

Det kan ske at der undervejs sker ændringer i den plan der her er lagt for en forsigtig genåbning af foreningen. Ændringer vil blive offentliggjort på vores hjemmeside, så derfor bedes i følge med på hjemmesiden.

Fordelingen af aktiviteter i huset på de forskellige ugedage vil i første omgang være som beskrevet herunder.
HUSK at kontakte aktivitetens tovholder.

Mandag:
Træværksted 10-14, (Tovholder: Kim Agertoug Tlf: 30 32 13 37)

Tirsdag:
Træværksted 10-14, (Tovholder: Kim Agertoug Tlf: 30 32 13 37)

Onsdag:
EDB og Foto 10-14 (Tovholder: Kield Larsen Tlf: 20 37 65 57) 

Torsdag:
Træværksted 10-14, (Tovholder: Kim Agertoug Tlf: 30 32 13 37) 

Fredag:
Kan tages i anvendelse hvis nødvendigt.

På vegne af Mænds Mødesteder Stevns / Bestyrelsen
Morten Bek

Ny Postkasse

Opsat i gangen – indendørs

Opfordring til dig der har noget på hjerte!
Du er altid velkommen til at kontakte os i bestyrelsen eller en tovholder på telefon, men også skrive til os på mailen mmstevns2015@gmail.com.

Hvis det ikke lige passer – er der nu opsat en postkasse, hvor du kan ilægge en besked til den person for en aktivitet eller en generel betragtning til debat.

Nok er det ikke Mads & Monopolet, men vi vil bestræbe os for at besvare din besked, og gerne kontakte dig for besvarelse, så husk at skrive hvem du er!


Mænd søger mere sammen.

Bragte en artikel den 4. januar 2019

Stadigt flere mænd opsøger en mandegruppe – men af forskellige grunde og i vidt forskellige typer af grupper. Nogle har brug for at tale om, hvad det vil sige at være mand, far eller kæreste i dag, og de kan eksempelvis opsøge de seks-syv mande-terapeuter i Danmark, som hvert år taler med op mod 1000 mænd i mindre grupper. Andre mænd opsøger eksempelvis en af de 19 grupper i organisationen Kom Videre Mand, hvor mænd hjælper mænd i krise gennem fællesskab. Og nogle vælger Mænds Mødesteder, der har 26 grupper og åbner en ny cirka en gang om måneden. Her mødes mænd for at fiske, vandre, sætte biler i stand eller noget andet, de synes er meningsfuldt. Hertil kommer, at flere organisationer såsom Ældre Sagen og Røde Kors tilbyder forskellige mandegrupper rundt omkring i landet.

Svend Aage Madsen er mandeforsker, psykolog og forskningsleder på Rigshospitalet. Han oplever en klar tendens til, at mænd søger mere sammen i disse år og ser det som udtryk for en generel erkendelse af, at der er forbundet en række udfordringer med at være mand i dag.

Carl Erik Larsen dagens mand i træværkstedet

Da vores geringssav på værkstedet var gået i stykker (sikkerheds skjold var knækket) var gode råd dyre, men så spurgte tovholderne på værkstedet  Carl Erik om ikke han havde noget på lager. JAMEN I HAR JO FÅET EN AF MIG svaret Carl Erik. Men jeg har da en stående der hjemme af samme slags den kan i da godt få op på værkstedet så tager jeg den gamle med hjem så i ikke for skåret fingrene af.

Så vi brugere af værkstedet og bestyrelsen vil gerne sige STORT TAK TIL CARL ERIK .

Stort tilskud fra Stevns Brand Fond

På Stevns er der rigtige mænd, og Kjeld Frederiksen Stevns Brand Fond er så absolut en rigtig mand.

Når en aftale er truffet, så er det bare sådan. Mange tak.Det er med største glæde og stolthed at vi kan fortælle at vi har modtaget kr. 110.000,- fra Stevns Brand Fond til færdiggørelse af et nyt tag på huset. Vi vil realisere det resterende beløb fra sponsorer og egen lomme.

Arbejdet på det nye tag aftales i næste uge med vores tømrermester, så vi kan komme i gang og gå vinteren i møde med den dejlige fornemmelse af at få taget udskiftet.

Per.

 

90 medlemmer i foreningen, og nye webredaktører

Vi rundede 90 medlemmer i oktober måned 2017.

Bestyrelsen har lavet nye navneskilte til alle som har betalt i år. Alle navneskilte er sat op i gangen ved værkstedet. Vi har taget 24 navneskilte ned for mænd der ikke er medlem mere.

Vi er i dag 3 redaktører til Hjemmesiden og Facebook, der skifter til at tage arbejdet med nyheder og udsendelse af dem. Så send en mail til mmstevns2015@gmail.com, hvis du har noget at fortælle alle vores mænd, så vil Morten, Per og Jan sørge for det.

Besøg med lagkager

Den 1. november kl. 13.00 kom Thor Grønbæk forbi og serverede 5 lagkager til kaffen. Omkring 20 mænd guffede lagkage i sig, samtidig med at snakken gik derudaf. Trædrejerne og kortspillerne stoppede deres aktivitet og det var en dejlig og hyggelig eftermiddag.

Mange tak til Thor for lagkager der var sat i System, samt at han deltog i den almindelige dialog.

STORT TAK TIL NIELS PEDER GALSGAARD

Da Niels Peder Galsgaard på tænker at flytte fra sit nuværende bopæl , har Niels Peder valgt at forærer os en stor del af sit værksted/værktøj.

Derfor skal lyde en meget stor tak fra alle medlemmer og nok endnu større tak fra os der bruger træværkstedet,

for de mange fine maskiner , værktøj og træ som Niels Peder har været så generøs at skænke Mænds mødested Stevns.

Der skal også lyde en tak til tovholderene Bjarne Hansen og Kim Agertoug for at ligge bil og trailer og ikke mindst kræfter i at bringe det hjem til blommevej

 

Mænds mødesteder Stevns på DR 1 i Aftenshowet D 5-9-2017 kl 1900

Et par af vores medlemmer er inviteret i  aftenshowet i morgen aften d. 5/9-2017  kl 1900 direkte på DR 1. Indslaget vil handle om hvad mænds mødesteder Stevns betyder for dem.Vi blev kontaktet på baggrund af videoen i konkurrencen på TV2 Lorry om Danmarks fantastiske foreninger.

I den forbindelse må vi lige huske at fortælle alle vi kender om at stemme på os

med en SMS til 1277 med teksten fa 13. Husk der skal være mellemrum mellem fa og 13 før SMS’en er gyldig.

Det koster kun almindelig SMS takst – uden yderligere omkostninger.

Prominent besøg hos Mænds mødesteder Stevns

Fredag den 1. september klokken 11:30 havde Mænds Mødesteder Stevns  besøg af Mette Frederiksen.

Besøget var arrangeret i samarbejde med Steen S. Hansen, Viceborgmester i Stevns kommune og Arne vores næstformand, da Mette Frederiksen kom til Stevns og i den forbindelse ville hun meget gerne se vores  fantastiske sted, som hun havde hørt om.

I den andledning holdt vi åben på en fredag. Bestyrelsen vil gerne takke medlemmerne for det store fremmøde, der var både gang i petanquebanen, kortspil, træværkstedet med diverse aktiviteter og køkkenet havde travlt med at lave kaffe.

Flere både nuværende og måske nye kommunal politikere samt pressen var også mødt op for at se vores fantastiske forening .Det blev til et par hyggelige timer i vores hus , som de blev vist rundt i og Mette Frederiksen kastede også et par kugler på vores petanquebane,  der blev drukket kaffe og Steen S Hansen havde medbragt kage til kaffen, alt i alt en hyggelig formiddag på Blommevej

 

My Tickets is currently in testing mode. No financial transactions will be processed.