Ny nøgleboks

Der er blevet sat en ny nøgleboks op på huset og koden er den samme. Man skal også bruge den samme kode når man skal låse nøglen ind i boksen igen.

Fremgamgsmåde:

  1. Tast koden ind
  2. Tryk “knap A” nedad og træk lågen ud
  3. Tag nøglen og lås døren op / lås døren
  4. Læg nøglen tilbage i nøgleboksen
  5. Tast koden ind
  6. Tryk “knap A” nedad og luk lågen

Hvis du har trykket forkert når du taster koden og derfor ikke kan få “knap A” til at glide nedad, kan du trykke “knap B” nedad for at resette tastaturet, og prøve forfra.

Skriv en kommentar