Kontingent 2022

Så er det igen blevet tid til at indbetale det årlige kontingent til foreningen. Kontingentet for 2022 udgør kun kr. 150,00. Større beløb modtages med tak. Ligeledes modtages bidrag fra din kone, kæreste, sambo mv. som støttemedlem, med stor tak. Kontingentindbetalingen kan indsættes på vores konto.: Registreringsnummer: 2360Kontonummer: 0719792979 Det er nu også muligt at … Læs mere

Kontingent for 2021

Så har vi rundet endnu et nytår og det er igen blevet tid for at indbetale det årlige kontingent. Kontingentet for 2021 udgør kr. 150,00 Indbetaling af det årlige kontingent skal helst være foretaget inden den 22. Februar 2021 Læs mere om indbetaling af kontingent på linket herunder. Se opslag om kontingent her: Antal Besøgende: … Læs mere

Kontingent 2020

Så er det tid til kontingent indbetaling. Kontingent er Kun 150.00 Kr. Større beløb modtages med tak.+ Bidrag fra din kone, kreste / sambo Indbetaling til Konto. 2360 0719 792 979Eller kontant til kasseren / formand på Blommevej 3, alle mandage i januar og februarfra kl. 10 til 12 Antal Besøgende: 1.114

Ny gulvbelægning

Bestyrelsen søgte for nogle måneder siden http://www.jemogfix.dk/vistoetter om støtte til vores project ny gulvbelægning i mellem gangen, det har vi så fået i kraft af et gavekort til Jem og Fix.Et stort TAK for støtten. Jem og Fix har støttes med 5000 kr til dette foremål det er vi selvfølgelige meget taknemlige for. Håber at … Læs mere

Har du endnu ikke betalt

Har du endnu ikke betalt din kontingent/støttebidrag, ville det være det dejligt hvis du gør det nu for at bevare din stemmeret som medlem ved generalforsamlingen 21 Marts 2018. Indbetal på konto reg. nr 2360  konto nr. 0719792979 eller på mandage på blommevej 3 mellem kl 10.00-1200 Med mange hilsner Betyrelsen Antal Besøgende: 12

Stevns kommune § 18

TILSKUD TIL FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE § 18 2018 Social- og Sundhedsudvalget har på mødet den 6. december 2017, godkendt Indstillingsudvalgets indstilling om at tildele Mænds Mødesteder Stevns 6100 kr. i 2018. Tillykke til værkstedet, der får en drejebænk og klo. Både tilskuddet fra § 79 og § 18, udbetales når der foreligger godkendt regnskab 2017 … Læs mere

Stevns kommune § 79

TILSKUD TIL AKTIVERENDE OG FOREBYGGENDE TILBUD 2018 Ældrerådet har behandlet ansøgningerne om tilskud til aktiverende og forebyggende tilbud, for foreninger der varetager ældres interesser, efter Servicelovens § 79. Social- og Sundhedsudvalget har på mødet den 6. december 2017 godkendt Ældrerådets indstilling om at tildele Mænds Mødesteder Stevns kr. 7000 i 2018.   Antal Besøgende: 15

Kontingent 2018

Så er det tid til kontingent indbetaling. Kontingent er stadig kun 100,00 Kr. Større beløb modtages med tak.+ Bidrag fra din kone, kæreste / sambo Indbetaling til Konto. 2360 0719 792 979 Eller kontant til kasseren. mandage d.15-22-29 jan. + 5 feb.  Kl. 11.00  til  13.00 På Blommevej 3 Antal Besøgende: 26

Julegaveregn over Mænds Mødesteder Stevns

29. November var i sandhed “juleaften” for Mænds Mødesteder Stevns. Brevet fra Velux Velux Fonden støtter med 125.000 kroner til udskiftning af taget på hoved huset. Vi fik besøg af Kjeld Frederiksen fra Stevns Brand Fond, som har doneret 110.000 kr. til at færdiggøre udskiftning af tagene, så nu er tagarbejdet fuldt finansieret samtidig med, … Læs mere

Stort tilskud fra Stevns Brand Fond

På Stevns er der rigtige mænd, og Kjeld Frederiksen Stevns Brand Fond er så absolut en rigtig mand. Når en aftale er truffet, så er det bare sådan. Mange tak.Det er med største glæde og stolthed at vi kan fortælle at vi har modtaget kr. 110.000,- fra Stevns Brand Fond til færdiggørelse af et nyt … Læs mere

Medlemstilbud til dig!

      Tirsdag den 22/8 kl. 12.00 til kl. 13.00, kommer Connie fra Lokal Forsikring. Du kan aftale et møde for gennemgang af dine forsikringer Hvis du får et billigere tilbud og måske bedre dækning, og du ønsker at skifte til det lokale forsikringselskab, støtter du også din forening. Mænds Mødesteder Stevns for en henvisnings provision … Læs mere

Så skal vi til lommerne igen

Rigtig glædeligt Nytår allesammen Så skal vi til at betale kontingent for 2017. Det er stadig 100 kr om året,som bedes indbetalt på konto reg. 2360 konto nr. 0719792979 eller kontant på blommevej 3.     Antal Besøgende: 12

My Tickets is currently in testing mode. No financial transactions will be processed.