Forsigtig genåbning af MMS

​Kære alle.


Vær ve​​nlige at læse HELE dette indlæg så i ikke foregriber begivenhedernes gang.

Det er nu blevet besluttet at vi forsøger os med en forsigtig genåbning af foreningen fra mandag 20/4-2020.
Med en forsigtig genåbning mener vi at der bliver delvist åbnet op for de aktiviteter der normalt foregår i huset, efter en nærmere ordning og plan der er beskrevet længere nede i mailen.

Generelt for alle aktiviteter så må der maksimalt være 5 personer i huset ad gangen.

Hvis DU ikke er helt på toppen (hoster, har snue, har feber) eller på anden måde føler dig sløj eller skidt tilpas beder vi dig om at lade være med at deltage i foreningens aktiviteter.

Det samme gør sig gældende hvis du, eller en i din familie eller omgangskreds, på den ene eller anden måde befinder dig i en af sundhedsmyndighedernes risikogrupper.

Fordelingen af aktiviteter bliver i første omgang som beskrevet herunder.

Det bliver tovholderne for de enkelte aktiviteter i huset der står for at fordele det antal pladser der er på en aktivitet.

Det vil sige at hvis du F.EKS. , vil i værkstedet kontakter du Tovholder Kim Agertoug og aftaler med ham hvornår der er plads i værkstedet. (HUSK maksimalt 5 personer i huset ad gangen).

HUSK at du skal kontakte tovholderen for den aktivitet du ønsker at deltage i.

Den eneste afvigelse fra 5 personers reglen er motionsholdet da denne aktivitet foregår udenfor huset og i fri luft, hvor man kan holde god afstand til hinanden selv om man er mere end 5 personer. Motionsholdet annoncerer startsted og tidspunkt for næste tur på hjemmesiden under “”HUSK”” (øverst i højre side).

Fiskeholdet ved Tovholder (Bjarne Christiansen Tlf: 23 64 57 66), og kortholdet ved tovholder (Jørgen Villadsen Tlf: 40 83 69 66), har ikke ytret ønske om at der bliver sat en dag af til deres aktiviteter.
Skulle dette ændre sig vil det blive annonceret i et indlæg på hjemmesiden.
Hvis du ønsker at deltage i kortspil eller fiskeri bedes du derfor kontakte aktivitetens tovholder.

Det kan ske at der undervejs sker ændringer i den plan der her er lagt for en forsigtig genåbning af foreningen. Ændringer vil blive offentliggjort på vores hjemmeside, så derfor bedes i følge med på hjemmesiden.

Fordelingen af aktiviteter i huset på de forskellige ugedage vil i første omgang være som beskrevet herunder.
HUSK at kontakte aktivitetens tovholder.

Mandag:
Træværksted 10-14, (Tovholder: Kim Agertoug Tlf: 30 32 13 37)

Tirsdag:
Træværksted 10-14, (Tovholder: Kim Agertoug Tlf: 30 32 13 37)

Onsdag:
EDB og Foto 10-14 (Tovholder: Kield Larsen Tlf: 20 37 65 57) 

Torsdag:
Træværksted 10-14, (Tovholder: Kim Agertoug Tlf: 30 32 13 37) 

Fredag:
Kan tages i anvendelse hvis nødvendigt.

På vegne af Mænds Mødesteder Stevns / Bestyrelsen
Morten Bek

En kommentar til “Forsigtig genåbning af MMS”

  1. Fiskeholdet kommer ikke på Blommevej på tirsdag
    Mødet er flyttet til åen , engen bag Solgårdsparken
    kl. 10 ca.

    Svar

Skriv en kommentar