49 kilometer på én formiddag

Dagens motionstur startede fra Kirketorvet i Store Heddinge og gik til Sigerslev Engmose. Det er et rigtig skønt naturområde som ligger lidt skjult når man kører gennem byen Sigerslev.

Vi var 7 mand der i dag, på denne smukke og solbeskinnede efterårsdag, deltog i ugens motionstur og vi gik alle mand 7 kilometer.

Altså kan man sige at vi har vi gået 49 kilometer 🙂 🙂

Området ved Sigerslev Engmose udgør et areal på 22 hektarer, (220.000 m2), eller hvad der svarer til 39,9 tønder land, eller ca. 220 store parcelhusgrunde eller 30,8 almindelige fodboldbaner.

Sigerslev Engmose er et naturområde der er omgivet af landsbyen Sigerslevs huse i området nordøst for Store Heddinge.

Mosen har i været brugt til at grave tørv tilbage i 1800-tallet og senest under anden verdenskrig hvor der også blev gravet tørv i mosen.
Området blev i 1978 fredet for at beskytte den særlige flora og fauna i området, der betragtes som værdifuld.

Se mere om tørveproduktion her


Den fredede engmose er opstået ved tørvegravning af den afvandede Sigerslev Sø. Mosen rummer dels den oprindelige sø og dels de omliggende lodsejeres parceller, som er en del af mosen.
Sigerslev Mose rummer et rigt fugleliv og er omkranset af enge, pile- og elleskov.
Rørsumpen  består især af tagrør, og den ydre rørsump af bredbladet og smalbladet dunhammer og så har Sigerslev Mose et meget rigt fugleliv.
Mosens stier er offentligt tilgængelige.
Næste motionstur er onsdag den. 7. Oktober 2020 hvor vi starter ved Billesborg – Billesborgvej 59A, 4600 Køge

Venlig hilsen
Henrik Rasmussen

Skriv en kommentar