Motionstur og historiens vingesus

Motionstur rundt Køge Ås i skoven, sammen med N.F.S Grundtvig og Gammel Køgegård.
Vi var 9 mand der kom afsted i en smule finregn der flimrede ind imellem. Turen blev til ca. 7 km.
Undervejs var mange motionister på Åsen, og især motionscyklister der bare skal frem for nu har de jo fået gang i cyklen.

Men snakken gik også på hvem der ejede skoven og hvordan var det nu med ham Grundtvig.

Som I kan se på billedet, har vi en jagthund foran os. Det er fordi vi mødte en ansat på godset som fortalte om Gammel Køge Gård.
Gammel Køge gård var allerede i senmiddelalderen (1600 tallet) kendt som hovedgård og har igennem tiderne været ejet af flere danske adelsslægter. Den sidste i rækken er Emmy Carlsen.

Ved Emmy Carlsens død i 1912 overgik hele godset med 1000 tdr skov, 950 tdr landbrug til den samtidigt oprettede Carlsen-Langes Legatstiftelse. Fundatsen stadfæstedes af kongen i 1913 og med få ændringer af 1957, 1986, 1998, 2003 og senest i 2015 gælder den fortsat.

Da familien, der tilhørte kredsen omkring N.F.S. Grundtvig, var meget religiøs og historisk interesseret, blev det i fundatsen bestemt, at legatstiftelsens afkast – efter en god, men ikke overdreven vedligeholdelse af godset som helhed – blandt andet skulle tilgodese disse interesser.

En af hovedtankerne bag Emmy Carlsens oprettelse af Legatstiftelsen var at bevare Gammel Kjøge Gaard for eftertiden.

Dette skulle vise sig at blive mere og mere vanskeligt på grund af godsets bynære beliggenhed, og den daværende direktion tog derfor initiativet til rejsning af en fredningssag, der resulterede i, at Legatstiftelsen i 1964 fik gennemført den første frivillige fredning af et helt gods.

Driften omfatter 625 ha skovbrug, 350 ha landbrug med avlsgård og kornbehandlingsanlæg.
2000 m2 tidligere landbrugsbygninger, der bl.a. er udlejet som lager med konserverings-værksted til Bevaring Sjælland
En af Stiftelsens bygninger er indrettet til naturskole og udlejet til Køge Kommune.

I 1853 indviede N. F. S. Grundtvig en gravlund for slægten Carlsen-Lange kaldet “Claras kirkegård” tæt på gården.
Grundtvig er begravet i en krypt på kirkegården. Her er også begravet medlemmer af Carlsen-familien.

Næste motionstur den 9/12 er fra traktørstedet Bøgeskoven kl. 10

Skriv en kommentar