Generalforsamling & Buffet

Vi holder Generalforsamling onsdag den 21. marts 2018 – kl. 15.00, se dagsorden herunder.

Kl. 13.30 inviterer vi til buffet og sædvanlig hygge, men husk tilmelding er nødvendig!

  General forsamling Mænds Mødesteder Stevns, 

  den 21. marts 2018 kl. 15.00

  • Dagsorden
  • 1)      Valg af dirigent
  • 2)      Valg af referent
  • 3)      Valg af stemme tæller
  • 4)      Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
  • 5)      Bilagskontrolleret regnskab forelægges til godkendelse
  • 6)      Forslag til budget for indeværende år
  • 7)      Fastsættelse af kontingent for næste år
  • 8)      Indkommende forslag.
  • 9)      Valg af bestyrelse.

  På valg er:

  • Henrik Rasmussen – modtager genvalg for 2 år.
  • Jan V. Nielsen – modtager genvalg for 2 år.
  • Morten Bek – modtager valg for 2 år.

  Bestyrelsessuppleanter:

  • Lars Hansen – modtager valg som 2. suppleant for 2 år.
  • Ole Sørensen – modtager valg som 3. suppleant for 2 år.
  • Svend Aage Marboe – modtager valg som 4. suppleant for 2 år.
  • 10)   Valg af bilagskontrollant og bilagskontrollant suppleant
  • Karsten Smith – modtager genvalg for 2 år
  • 11)   Eventuelt.
  • Her kan der ikke træffes bindende beslutninger

  Annonce for Generalforsamling i Stevnsbladet uge 9, den 27/2 2018.

   

  2 kommentarer til “Generalforsamling & Buffet”

  Skriv en kommentar

  My Tickets is currently in testing mode. No financial transactions will be processed.