Fiskeholdet har fået ny tovholder

Siden sidst har fiskerne fået en ny tovholder: Bjarne Christiansen. Vi byder Bjarne velkommen i rollen og takker Ole Refsbæk for veludført tjeneste.

PS Vi har også fået en supplerende tovholder: Reinar Jensen.

Kontaktdata på vore nye tovholdere kan findes på siden om fiskeri under Aktiviteter.

  
Velkommen Bjarne                   Tak Ole


Velkommen Reinar

Skriv en kommentar

My Tickets is currently in testing mode. No financial transactions will be processed.