Vil du stemme på Mænds Mødesteder Stevns?

Region Sjælland kalder til afstemning på Facebook. Det gælder Sundhedsprisen 2016.
Det er meget simpelt: Du stemmer ved at “like” billedet af den kandidat du gerne vil bakke op om. Det gør du her.

Sundhedsprisen går til personer, virksomheder eller foreninger i Region Sjælland, der gør en særlig indsats for sundheden.
Prisen er på i alt kr. 50.000, der fordeles mellem tre vindere.
Vinderne af Sundhedsprisen afsløres den 30. november 2016.

Vi er blevet indstillet af Kirsten Olofson, sundhedskonsulent fra Stevns Kommune. Tak Kirsten.

kirstenolofson Kirstenregionsjaelland

Skriv en kommentar