Udflugt til Køge Maritime Modelbyggerlaug

KøgeMaritimeModelbyggerlaug

Så er Poul klar med næste turarrangement – eksklusivt for MM Stevns medlemmer.
Vi skal denne gang besøge det spændende “Køge Maritime Modelbyggerlaug” – naturligvis i Køge.
Ud over at se og høre om bygningen af de mange flotte modelskibe er det også lykkedes at få pensionerede orlogskaptajn Palle Nielsen til at fortælle om de store søslag, der gennem tiden har fundet sted i Køge Bugt.

Arrangementet finder sted Fredag den 19. februar kl. 12.
hvor vi mødes på Blommevej og spiser vor medbragte frokost for derefter at køre til Køge. Arrangementer forventes at være afsluttet ved 15-tiden.

Du skal lægge en lille skilling – 20 kr – for deltagelsen. Dels til byggelauget og orlogskaptajnen fortjener også et par flasker for at møde op på sin fridag for at give os et spændende indblik i søslagene.

Tilmelding på mail mmstevns2015@gmail eller direkte til turarrangør Poul (next-tour@hotmail.com), men da vi forventer stor tilslutning til dette spændende arrangement må tilmelding finde sted senest mandag den 15. februar.

Skriv en kommentar