Carl Erik Larsen dagens mand i træværkstedet

Da vores geringssav på værkstedet var gået i stykker (sikkerheds skjold var knækket) var gode råd dyre, men så spurgte tovholderne på værkstedet  Carl Erik om ikke han havde noget på lager. JAMEN I HAR JO FÅET EN AF MIG svaret Carl Erik. Men jeg har da en stående der hjemme af samme slags den kan i da godt få op på værkstedet så tager jeg den gamle med hjem så i ikke for skåret fingrene af.

Så vi brugere af værkstedet og bestyrelsen vil gerne sige STORT TAK TIL CARL ERIK .

Stor drejebænk til værkstedet

Efter et telefonopkald i mandags til os, med et godt tilbud på en stor drejebænk, så blev Bjarne sendt afsted til syn af den. Maskinen var læsset på en trailer som blev kørt til Blommevej. Der blev den undersøgt og debatteret om tirsdagen.

Onsdag havde vi en kran til at løfte den af traileren og Henning, Bjarne, Bent og Per fik skilt den ad i 3 store dele og kørt den ind i værkstedet for at blive samlet igen. Det er en maskine der står godt fast på gulvet, vi gætter på den vejer omkring 350 kg. Henning monterede stærkstrøm til den, så den er på plads og virker.

Stor aktivitet torsdag den 7/6

Vi har haft gang i ombygning af toilettet i et par måneder nu, så stor tak til Henning, Lars, Ove og Svend Aage der har leveret en meget stor indsats. Det er blevet meget flot.

Reinar har stået for handicaprampen til ug.

Der var gang i huset torsdag den 7/6.

Ove malede i den lille gang alt imens at Svend Aage monterede skydedøren til vores nye toilet. På værkstedet blev der tilskåret og slebet brædder af Henrik til 8 bestilte børne-haveborde og skruemaskinerne svedte i hænderne på Kim og Bjarne. Morten, Ole og Per gik til hånde, men satte også stativet op til festteltet. Steffen og Bjarne kom og hjalp til også.

STORT TAK TIL NIELS PEDER GALSGAARD

Da Niels Peder Galsgaard på tænker at flytte fra sit nuværende bopæl , har Niels Peder valgt at forærer os en stor del af sit værksted/værktøj.

Derfor skal lyde en meget stor tak fra alle medlemmer og nok endnu større tak fra os der bruger træværkstedet,

for de mange fine maskiner , værktøj og træ som Niels Peder har været så generøs at skænke Mænds mødested Stevns.

Der skal også lyde en tak til tovholderene Bjarne Hansen og Kim Agertoug for at ligge bil og trailer og ikke mindst kræfter i at bringe det hjem til blommevej

 

Nyt: Trædrejning om torsdagen

Som noget nyt har træværkstedet flyttet trædrejning fra onsdag til om torsdagen fra kl. 10 til kl. 15. Dette tiltag er vedtaget for at imødekomme medlemmer, som gerne vil bruge onsdagen til at motionere eller spille kort.

Med denne nye skemalægning vil de forskellige aktiviteter  ikke konflikte rent tidsmæssigt.

OBS: Nye folk må kun dreje under supervision af instruktør. Trædrejnings instruktører: Niels Peder og Bjarne Hansen

Niels Peder ved drejebænken

Ændringer i tovholderkorpset

Thorkild, som hidtil har været tovholder for træværkstedet har takket af.

Vi takker til gengæld Thorkild for veludført arbejde og en gemytlig omgangstone i værkstedet.

ThorkildThorkild Jørgensen

Som erstatning byder vi velkommen til  Bjarne Hansen og Kim Agertoug, som  velvilligt har indviljet i at tiltræde som nye tovholdere.

larshansenogkimagertoug
Bjarne Hansen og Kim Agertoug

**********

Arne Jacobsen, tovholder på “Maleri på lærred” har ifølge velunderrettede kilder fået sig en veninde, og har ikke så meget tid tilovers som før.

Arne stopper som tovholder, men beholder (forhåbentligt) sit medlemskab af Mænds Mødesteder Stevns.

Vi suspenderer aktiviteten “Maleri på lærred” indtil videre.

Arne JacobsenArne Jacobsen