STORT TAK TIL NIELS PEDER GALSGAARD

Da Niels Peder Galsgaard på tænker at flytte fra sit nuværende bopæl , har Niels Peder valgt at forærer os en stor del af sit værksted/værktøj.

Derfor skal lyde en meget stor tak fra alle medlemmer og nok endnu større tak fra os der bruger træværkstedet,

for de mange fine maskiner , værktøj og træ som Niels Peder har været så generøs at skænke Mænds mødested Stevns.

Der skal også lyde en tak til tovholderene Bjarne Hansen og Kim Agertoug for at ligge bil og trailer og ikke mindst kræfter i at bringe det hjem til blommevej

 

Nyt: Trædrejning om torsdagen

Som noget nyt har træværkstedet flyttet trædrejning fra onsdag til om torsdagen fra kl. 10 til kl. 15. Dette tiltag er vedtaget for at imødekomme medlemmer, som gerne vil bruge onsdagen til at motionere eller spille kort.

Med denne nye skemalægning vil de forskellige aktiviteter  ikke konflikte rent tidsmæssigt.

OBS: Nye folk må kun dreje under supervision af instruktør. Trædrejnings instruktører: Niels Peder og Bjarne Hansen

Niels Peder ved drejebænken

Ændringer i tovholderkorpset

Thorkild, som hidtil har været tovholder for træværkstedet har takket af.

Vi takker til gengæld Thorkild for veludført arbejde og en gemytlig omgangstone i værkstedet.

ThorkildThorkild Jørgensen

Som erstatning byder vi velkommen til  Bjarne Hansen og Kim Agertoug, som  velvilligt har indviljet i at tiltræde som nye tovholdere.

larshansenogkimagertoug
Bjarne Hansen og Kim Agertoug

**********

Arne Jacobsen, tovholder på “Maleri på lærred” har ifølge velunderrettede kilder fået sig en veninde, og har ikke så meget tid tilovers som før.

Arne stopper som tovholder, men beholder (forhåbentligt) sit medlemskab af Mænds Mødesteder Stevns.

Vi suspenderer aktiviteten “Maleri på lærred” indtil videre.

Arne JacobsenArne Jacobsen