Motion uge 12 – 2023

Tak til kirketjener Kirsi Olin, som gav en fantastisk rundvisning i kirken i dag den 22. marts til motionsholdet.

Vi var gennem skjulte døre med rum og trapper som ikke bliver vist frem normalt, samtidig med at Kirsi fortalte engageret og levende, og som tog os gennem historierne som var knyttet til det vi så.
Der er hemmelige rum bag alteret og en historisk helligdom i et kæmpe rum over alteret – nærmest en hemmelig kirke, hvor det fortælles der har været levn fra Helgenen Katarina, som folk har valfartet til for helbredelse og hjælp i nøden.

Vi var helt oppe i tårnet med klokkerne fra 1300 og 1400-tallet, igen forbundet med fantastiske historier, særligt med klokken der hænger udenfor som var “Brændevinsklokken” og med dette navn forholder det sig således:

I gammel tid ringede man foruden morgen og aften også kl. 10 og kl. 12. Ringningen kl. 10 er for længst afskaffet og årsagen skulle være den, at en nyankommen sognepræst spurgte om, hvorfor man ringede med klokken kl. 10. Da fik han svaret “Jow, for så skae vi hae os en lille ien”
dekreterede han, at denne ædruelighedens lidet befordrende ringning skulle ophøre. Men der ringes stadig med klokken kl. 12.

Vi så hele mekanikken bag det nu restaurerede orgel på det lille pulpitur i tårnrummet står at det bygget i 1877 af orgelbygger Knud Olsen.
Det er på 17 stemmer, og som sådan det største, der er blevet bevaret af denne orgelbygger.
Det nye orgel er bygget af orgelbygger Frobenius i 1976. Det har 19 stemmer fordelt på 3 værker.

Næste uges ture, (uge 13).

Mandag den 27/3-2023 Klokken 10:00 starter vi fra P-pladsen ved Prambroen i Strøby Egede.

Onsdag den 29/3-2023 Klokken 10:00 starter vi fra P-pladsen ved Traktørstedet i Gjorslev Bøgeskov.

Venlig hilsen
Henrik og Gunnar

Skriv en kommentar