Persondataloven

Se Mænds Mødesteder Stevns’ version af persondata loven

Vi har fjernet medlemslisten på hjemmesiden.

Vi opbevarer medlemmernes data på Gmail -og Excel for dem der betalt kontingent.

Disse oplysninger har kun den valgte bestyrelse adgang til.
Vi anvender kun jeres oplysninger til udsendelse af nyhedsmail hver uge.

Vi opbevarer jeres oplysninger sikkert på Computer og i aflåst skab.
Når et registreret medlem stopper, bliver personen slettet fra Gmail og Excel filen, samt papir blive destrueret.
Fremover vil vores tilmeldingsblanket være med underskrift som samtykke pga. persondataloven af alle nye medlemmer.