Historie

Her er Historien om Mænds Mødesteder Stevn’s tilblivelse fortalt af formand Per B. Jensen.

Jeg er også frivillig på et KFUM Socialt Arbejde værested kaldet Cafe Stevnen i Store Heddinge.

I november 2014 blev vi kontaktet af Stevns kommunes sundhedskonsulenter vedrørende om konceptet Mænds Mødesteder kunne passe ind i Cafe Stevnens koncept – og det kunne det selvfølgelig.

Disse kommunale konsulenter havde været på studietur til Irland og havde projektet fra Forum for Mænds Sundhed til sig som en kommunal opgave.

Derefter blev der i januar 2015 afholdt møde i 3F lokaler Store Heddinge om der kunne komme et samarbejde med deres pensions klub. Det blev desværre ikke til noget.

Kommunes sundhedskonsulenter annoncerede derefter i dagspressen og indkaldte til aftenmøde og høring om der var interesse blandt kommunens mænd til at starte et sådant mødested. Jeg mener at huske 2 måske 3 møder, hvor snakken gik meget og der kom pænt mange mænd.

Da der var en gruppe ’stærke’ mænd der syntes godt om dette tiltag, begyndte snakken om at danne en forening med vedtægter og det hele.

Undervejs blev det drøftet – hvor skulle vi være, og flere adresser blev besøgt og drøftet. Vores forenings meget store held var at formanden for en nedlagt forening nemlig Husflidsskolen, rejste sig på et af møderne og sagde; jeg har et hus der ikke har været brugt i mange år, det står tomt og der lukket for EL og vand – hvorfor bruger I ikke det til Mænds Mødesteder. I huset er der et fantastisk træværksted, rigtig godt mødelokale, anvendeligt køkken og et lille WC.

Så tog tingene fart med stiftende generalforsamling den 24/4 2015 og indflytning i maj måned med en god lejekontrakt. Det helt fantastiske ved dette sted, er at vi er os selv – skal ikke dele med andre foreninger, kan planlægge mødedage og arbejdsdage på huset (der er nok at forbedre). Det negative er at vi selv skal skaffe pengene til husets drift, som er små kr. 20.000,- om året.

Vi har gang i flere aktiviteter, som du kan læse på Facebook eller (hjemmesiden som er under opbygning). Vi har overtalt nogle af mændene til at være tovholder for aktiviteten, det giver sammenhold, nærvær og gode venskaber, og så kan bestyrelsen arbejde videre med nye ting.